Kontakt

Organizator:


Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
25-001 Kielce, ul. Targowa 18, lok. 603,
biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl


Przedstawiciel organizatora odpowiedzialny za zarządzanie wydarzeniem:

BDG IZBA Sp. z o.o.
25-001 Kielce, ul. Targowa 18, lok. 603
biuro@polskiekulinaria.org.pl
Alicja Stępień

Alicja Stępień

Prezes PIPRiLOŚ
kom. 606 464 932
Maciej Sokalski

Maciej Sokalski

Dyrektor Operacyjny
WOLONTARIUSZ
kom. 609 725 591

Joanna Karwacka - sekretarz - wolontariuszka
Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w jarmarku kom. 604 928 199
biuro@polskiekulinaria.org.pl

Andrzej Lewański - specjalista ds. bezpieczeństwa - wolontariusz
Image

NASZA REPREZENTACJA

MIEJSCA

PARTNERZY

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Ogólnopolskie stowarzyszenie szefów kuchni i cukierni
Dom kultury Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Warsztaty, szkolenia i pokazy wraz z poczęstunkiem dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji „Produkcja serów i kiszonek przykładem alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych”
Image
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Polskie kulinaria