Image
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu Nr 6/2022
dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na realizację operacji Konferencji
pt. Nowe możliwości rozwoju branży produktów regionalnych i lokalnych
w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Image

Zaproszenie

Polska Izba Produktu Regionalnego
i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

zaprasza na Konferencję pt.

Nowe możliwości rozwoju branży
produktów regionalnych i lokalnych w oparciu
o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027”

dnia 2 września /piątek/ 2022 roku, godz. 16.30,
sala widowiskowa
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury,
Aleja Adama Mickiewicza 22,
28-100 Busko-Zdrój

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja realizowana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program konferencji

pt. Nowe możliwości rozwoju branży produktów regionalnych i lokalnych
w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027”,
2 września /piątek/ 2022 roku, godz. 16.30,
Sala Widowiskowa w Buskim Samorządowym Centrum Kultury,
Aleja A. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
Image

Galeria Konferencji 2022

Image

NASZA REPREZENTACJA

MIEJSCA

Organizatorzy

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Ogólnopolskie stowarzyszenie szefów kuchni i cukierni
Dom kultury Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Partnerzy

Image

Patronat Medialny

Image
Konferencja pt. „ Nowe możliwości rozwoju branż produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW dnia 2 września 2022 roku w Busku – Zdroju.
Polskie kulinaria