Image
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu Nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

na realizację operacji Konferencji pt. „Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem kulturowym”. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Partnerzy

Image
Image

Zaproszenie

Polska Izba Produktu Regionalnegoi Lokalnego Oddział

Świętokrzyski

zaprasza na Konferencję pt.

„Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości

szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej

dziedzictwem kulturowym”

dnia 2 września /sobota/ 2023 roku,

godz.11.00-14.00,

namiot,

  1. 1 Maja, 28-100 Busko-Zdrój

Operacja współfifinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Schematu

II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja realizowana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi.

Program konferencji

„Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości

szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej

dziedzictwem kulturowym”

 

Image
Image

Galeria Konferencji 2023

Galeria Konferencji 2022

Image

NASZA REPREZENTACJA

MIEJSCA

Organizatorzy

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Ogólnopolskie stowarzyszenie szefów kuchni i cukierni
Dom kultury Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Partnerzy

Image

Patronat Medialny

Image
Konferencja pt. „ Nowe możliwości rozwoju branż produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW dnia 2 września 2022 roku w Busku – Zdroju.
Polskie kulinaria